Nettverksmøte om medisinsk inkubator

 

                                                      

 

Biomedical Network og UiB inviterer til nettverksmøte om medisinsk inkubator

Dato: 8.mars 2018.
Tid: Kl 13:15 – 18:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Hva skal til for å lykkes med en medisinsk inkubator og hvordan skal dette gjøres i Bergen?

 

Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og BTO tar potensialet for verdiskapning i medisinsk bransje på alvor. Gjennom felles ressurser vil vi realisere en medisinsk inkubator der de beste innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil få en felles arena.

Den medisinske inkubatoren vil ligge midt i et betydelig akademiske forskningsmiljø med kort avstand til en veldrevet universitetsklinikk. En realisering av dette vil ytterligere styrke forskningssamarbeid på tvers av faglige miljø, og  i tillegg utvikle samarbeid med aktører som ønsker å utnytte innovative resultater fra akademisk og klinisk aktivitet.

Den 8. mars vil dere få høre mer om planene, møte motiverte personer og kunne melde interesse for å delta i en spennende prosess. Vi vil presentere en rekke betydelige forskningsgrupper innenfor medisinske- og biomedisinske fag. Dere vil få høre foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører som deler sine erfaringer og presenterer ønsker for en ny spenstig satsing på et faglig spennende område.

Velkommen!

Påmelding innen 2. mars
Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Program (Endringer kan forekomme)

13:15 – 13:45 Registrering

Møteleder: Professor Bjørn Tore Gjertsen,  Forskningsdirektør Helse Bergen

13:45 «Velkommen», Professor Bjørn Tore Gjertsen, Forskningsdirektør Helse Bergen.

13:50 Politiker, TBA.

14:00 «Hva kjennetegner den perfekte inkubator?», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon, UiB.

14:15 Paneldebatt

 • Olav Øverland, Daglig leder, XLRT Advisers.
 • Guttorm Schjelderup, Professor, NHH.
 • Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.
 • Robert Bjerknes, Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, UiB.
 • Helge Ræder, Professor, Prodekan for Innovasjon, UiB.

14:30 – 14:45 PAUSE

Møteleder: Jens Reigstad, Senior forretningsutvikler, BTO. 

Nasjonale erfaringer

14:45 «Veien frem til dagens Oslo Cancer Cluster. Hvordan har det lyktes å komme i gang og hva har bidratt til at organisasjonen har blitt en suksess», Kaare Norum, Professor emeritus, Æresmedlem Oslo Cancer Cluster.

15:00 «Oslo Cancer Cluster i dag», Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.

15:10 «Gode eksempler fra Norge og erfaringer fra inkubatordrift i Bergen», Hilde Indresøvde, General Manager, Nyskapingsparken Incubator.

Utvikling og muligheter internasjonalt

15:20 «Erfaringer fra engasjement i BIOTEK etableringer», TBA.

15:35  «Hvordan fungerer et forsknings- og utviklingssenter organisert av en stor industriaktør? », TBA, Astra Zeneca.

15:45 – 16:10 PAUSE – blir servert wraps 

Lokale ressurser: Hva gjør Bergen attraktiv?

16:10 «Persontilpasset medisinsk terapi», Overlege/Forsker Hans Eikesdal, Helse Bergen/UiB.

16:20 «Aldringsbiologi», Professor Bettina Husebø, UiB.

16:35 «Klinisk aldringsforskning»,  Forsker Charalampos (Haris) Tzoulis, UiB.

16:45 «Multiplexing og maskinlæring i digital patolog, Center of Excellence»,  Professor Lars Akslen, CCBIO.

17:00 «Presentasjon av K.G. Jebsen sentrene», Sveinung Hole , Daglig leder, Bergen forskningsstiftelse.

17:10 «Presentasjon av forskningspostene»Overlege PhD Camilla Tøndel, Helse Bergen/UiB.

17:20 «Enhet for folkehelseundersøkelser», Professor Francisco Real, Leder Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), UiB.

17:30 «Erfaringer fra biotek etablering i Norge», Professor James Lorens, Chief Scientific Officer & Founder, BerGenBio.

17:45 «Bruk av AI til utvikling av persontilpasset terapi», Professor Arvid Lundervold, UiB/Helse Bergen.

17:55 «Avslutning og oppsummering», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon, UiB.

 

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com
Katinka Søvik Bratland, BTO: katinka.bratland@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Møte om utnyttelse av helsedata – i regi av Biomedical Network

 

 

                                                                     

Biomedical Network inviterer
Utnyttelse av helsedata

Dato: 24. oktober 2017

Tidspunkt: 15:30 – 19:30

Sted: Bikuben – Haukeland universitetssjukehus

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

Vi vil presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant  for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Vi tar sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker, derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, LMI og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og vi ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Påmelding innen 18. oktober.
Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Program (Endringer kan forekomme)

15:30 – 16:00 Registrering

Møteleder: Professor/overlege Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen

16:00 «Velkommen», Professor/overlege Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen.

16:05 «Norge har flere gode helseregistre, men makter vi å utnytte det potensial som finnes? Hva må gjøres for å komme på høyde med våre naboland på dette området?», Pål Hasvold, Medical Evidence Science Lead, AstraZeneca.

16:17 «Kan mer effektiv bruk av helsedata og et godt personvern forenes?», Camilla Nervik, Leder Helsegruppe, Datatilsynet.

16:29 «Innovasjon og næringsutvikling knyttet til helsedata», Christian Jonasson, Senior Researcher HUNT Research Center, NTNU / Biobank Norge.

16:41  «En felles infrastruktur gjør forskning på helsedata sikrere, bedre og mer effektiv», Jesper W. Simonsen, Divisjonsdirektør samfunn og helse, Norges Forskningsråd.

16:53 «Personvernombudets rolle i forbindelse med gjennomføring av helseforskning», Christer Kleppe, Personvernombud/spesialrådgiver, Helse Bergen.

17:05 «Plan for etablering av innovasjonssenter og inkubator», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen.

17:10- 17:40 PAUSE  

 

Møteleder: Professor/overlege Line Bjørge, HB/UiB.

17:40 «Erfaringer fra bruk av helsedata i forskningsprosjekter. Hvordan fungerer dette i dag og hva ville være en optimal situasjon for å frembringe de beste forskningsresultatene?», Professor Per Eystein Lønning, UiB & Helse Bergen.

17:52 «Tilgang og utnyttelse av helsedata med eksisterende dataløsninger og sikkerhetssystemer. Hva er mulig i dag og hvordan kan dette fungere i fremtiden?», Professor Rolv Terje Lie, UiB.

18:04 «Hva bør helsemyndighetene gjøre for å sikre fornuftig utnyttelse av helsedata?», Marta Ebbing, Fagdirektør helseregistre, Folkehelseinstituttet

18:16 «Hvordan kan industrien bruke norske helsedata for å gi pasientene raskere og bedre tilpassede medisiner? Samarbeide mellom akademia og industri – hvilke hindre finnes?», Steinar Thoresen, Medical Director, AbbVie.

18:28 «Hva trenger vi nå?», Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret.

18:40  Marianne Synnes, Stortingsrepresentant, Høyre

18:50 – 19:00 PAUSE 

 

19:00 – 19:30 Paneldebatt 

Møteleder: Clara Gjesdal, Viseadministrerende direktør, Helse Bergen.

 • Marta Ebbing, Fagdirektør helseregistre, Folkehelseinstituttet.
 • Camilla Nervik, Leder Helsegruppe, Datatilsynet.
 • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret.
 • Professor Per Eystein Lønning, UiB & Helse Bergen.
 • Jesper W. Simonsen, Divisjonsdirektør samfunn og helse, Norges Forskningsråd.
 • Steinar Thoresen, Medical Director, AbbVie.
 • Christian Jonasson, Senior Researcher HUNT Research Center, NTNU / Biobank Norge.
 • Pål Hasvold, Medical Evidence Science Lead, AstraZeneca.
 • Marianne Synnes, Stortingsrepresentant, Høyre

 

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her.

Biomedical Network – Hvilket utbytte har vi av klinisk forskning og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

  

BIOMEDICAL NETWORK INVITERER TIL  MØTE 29.05. kl 15.30. Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Vi presenterer erfaringer og utfordringer og ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge, dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Tidspunkt: 15:30 – 19:10

Sted: Haukeland universitetssjukehus – BIKUBEN konferansesenter

Påmelding innen 22.mai.


Program 

Møteleder: Overlege Hans Eikesdal, Helse Bergen
Hvilke tiltak trengs for at flere forskere og oppstartselskaper skal lykkes med egen initierte studier?
16:00 Velkommen
16:05 Legemiddelverkets krav til og vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemidler, Jan Petter Akselsen, Statens Legemiddelverk
16:15 Hvilke problemstillinger er typiske når det søkes veiledning hos legemiddelmyndighetene på egen initierte protokoller, Jan Petter Akselsen, Statens Legemiddelverk
16:30 Eksterne finansieringsmuligheter: EU, Forskningsrådet, rådgiver Vetle Nordli Syverud, Helse Bergen
16:45 Erfaringer fra oppstart av PETREMAC studien- Don Quijote og hans kamp mot vindmøllene. Presentasjon av studie initiert av forskere, overlege Hans Eikesdal, Kreftavdeling Haukeland Universitetssjukehus
17:00 Hvordan kan industrielle samarbeidsparter bidra, ved medisinsk rådgiver Eli Norderhus Bergli, Astra Zeneca

17.15 – 17.45 Pause

Møteleder: Professor Odd Helge Gilja, Helse Bergen / UiB
Erfaring fra studie på lokal behandling av kreftsykdom ved hjelp av sonoporering. Behandling av pancreas cancer med en kombinasjon av medikamenter, mikrobobler og ultralyd.
17:45 Novel microbubbles and in vitro results of sonoporation, forsker Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen
18:00 Pre-clinical results of sonoporation, professor Emmet McCormack, Universitetet i Bergen
18:15 Sonoporation-enhanced treatment with Gemcitabine, Nab-Paclitaxel and FOLFIRINOX in patients with inoperable pancreatic cancer, overlege Georg Dimcevski, Medisinsk gastro avdeling, Haukeland universitetssjukehus

18:15 – 18:30 Pause

Møteleder: Forretningsutvikler, Jens Reigstad, BTO  
Fra et industrielt perspektiv
Acoustic Cluster Therapy (ACT®) – A novel concept for ultrasound mediated, targeted therapy.
18:30 Basic attributes, pre-clinical Proof of Concept and plans for clinical trials at HUH, direktør Per Sontum, Phoenix Solutions
18:45 Sharing experiences in performing clinical trials, CMO Andrew Saunders, Lytix Biopharma

Oppsummering: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Helse-Bergen/UiB
19:00 – 19:10

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Biomedical Network inviterer til kurs om kliniske studier

Kurs om kliniske studier

Det er uttrykt ønske om å øke kunnskapen om kliniske studier hos yngre leger/forskere og leger/forskere som har interesse for å delta i kliniske studier, eller sette opp egne studier.

Biomedical Network har erkjent dette, og vi har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som har fått ansvar for å planlegge og implementere ett eller flere kurs som kan øke kunnskapsgrunnlaget innen dette området.

Målet med kursene vil være å øke forståelsen om kliniske studier, og gi innsikt i ulike samarbeidsformer med legemiddelindustrien opp mot kliniske studier, og hvilken gjensidig nytte leger/forskere og industri kan oppnå gjennom slikt samvirke.

Kursene har som mål å hjelpe til med å bedre:

 • planlegging og gjennomføring av kliniske studier,
 • kunnskapen om hvilke ressurser og kvalifikasjoner som kreves,
 • kunnskapen om hvilke muligheter forskerne har for samarbeid om kliniske studier med legemiddelindustrien,
 • kjennskapen til hvilke muligheter deltagelse i studier gir i forhold til kunnskap om nye behandlinger,
 • bivirkningshåndtering,
 • mulighetene for å tilby pasienter tidlig tilgang til ny og innovativ behandling.


Påmelding innen 29 mars.
Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Program 

 09:00 – 09:05          Velkommen

Møteleder: Per Øyvind Enger, Helse Bergen/UiB.

09:05 Sykehusets strategi i forhold til deltagelse i kliniske studier, Clara Gjesdal, Helse Bergen.

09:15 Hva er en klinisk studie? Forskjell på industri- og egeninitiert studier? Steinar Thoresen, AbbVie

09:30 Ulike studiedesigner. Hva gjør CTU, avdelinger? Nina Jebsen, Helse Bergen/UiB

09:45 Deltagelse i kliniske studier fra pasientens ståsted, Ida Arnoldsen/Anne Klarise Langseth, GynKreftforeningen

10:00 – 10:15          PAUSE

Møteleder: Line Bjørge, Helse Bergen/UiB.

10:15 Gjennomføring av studier, fra planlegging til avslutning, Line Bjørge, Helse Bergen/UiB

10:25 Studiestruktur (First subject in/FSI, last subject out/LSO etc. database-lock, end-of-study-visit), Vanja Bergersen, Astra Zeneca

Før oppstart av studien:

Feasibility – konfidensialitet, hva er det og hva skal man passe på? Ansvar nasjonal PI og lokal PI og andre involverte

10:35 Industrien sitt ståsted, Vanja Bergersen, Astra Zeneca

10:50 Sykehuset/PI sitt ståsted, Camilla Tøndel, Helse Berge

11:05 Hva gjør vi når vi får tildelt en klinisk studie? Hvem involveres og hvorfor?

Praksis fra Hjerteavdelingen, Overlege Øyvind Bleie, Helse Bergen

11:20 Erfaringer fra studier gjennomført ved Nevrologisk avdeling, Professor Kjell-Morten Myhr, UiB/Helse Bergen

PAUSE 11:30 – 11:45

Hvilke krav stilles til søknader?

11:45 Legemiddelverket, Jan Petter Akselsen, SLV

11:55 Regional etisk komite, Marit Grønning, REK

12:05 Hva gjør personvernombudet? – 5 min
Forsikringer knyttet til kliniske studier – 10 min
Anne Mathilde Kvamme, Helse Bergen

12:20 Forhandlinger om kontrakter med oppdragsgiver, ulike typer, inkludere andre samarbeidspartnere. Kostnader i kliniske studier/budsjett, Trude Daae Gerhardsen/Tone Skår, Bergen Teknologioverføring (BTO)

12:35 – 13:15           LUNSJ

13:15 Pågående studie og samtykke, Marit Grønning, REK

13:30 Studiespesifikke møter (Study initiation visits, start up visits, monitoring visits etc.) Vanja Bergersen, Astra Zeneca

13:40 CRF-er (elektroniske eller på papir) – hva er det og hva brukes det til? Vanja Bergersen, Astra Zeneca

13:50 Queries – hva er det og hva gjør man med de? Vanja Bergersen, Astra Zeneca & Torill Våge, Helse Bergen  

14:05 Monitorering – hvordan, av hvem og hvorfor gjøres det? Ingunn Heie Anundskås, Helse Bergen

14:20 SAE/AE, Vanja Bergersen, Astra Zeneca

Avslutning av studie

14:30 Rapporteringer – data closure underveis, interimanalyser, Gøril Knutsen, AbbVie

14:45 Publikasjoner etter studien, ENGOT, forfatterskap, Marit Grønning, Helse Bergen

15:00 – 15:15            PAUSE 

Møteleder: Eli N Bergli, AZ.

15:15 Forpliktelser i kliniske studier, Vanja Bergersen, Astra Zeneca

15:30 Lovverk rundt kliniske studier, Anne Mathilde Kvamme, Helse Bergen

15:45 Hvilken kunnskap må forskere ha om GCP/Helsinki deklarasjonen, Jan Petter Akselsen, Legemiddelverket

16:00 – 16:15            Oppsummering, avslutning og diskusjon

Møteleder: Hans Petter Eikesdal, Helse Bergen.

 • Hvordan lykkes med kliniske studier?

Velkommen!

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Biomedical Network inviterer til møte med Speed-dating mellom forskere og legemiddelselskaper

 

BiomePrintdical Network inviterer til møte mellom forskere i klinikk/preklinikk og representanter fra legemiddelindustrien.

Tidspunkt: 12. januar 2017 kl 15.30-19.00.
Sted: Bikuben, Haukeland           Universitetssjukehus

 • Velkommen ved viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal, Haukeland universitetssjukehus.
 • Presentasjon av en ny tjeneste i Statens Legemiddelverk ved avdelingsleder, Jan Petter Akselsen.

Du vil få en unik mulighet til å høre mer om hva en del firma har i sin «pipeline» og hvilke terapiområder forskningen pågår.  

Følgende firma ønsker å presentere innenfor tema:

 • Abbvie: Glioblastomer (Hjernekreft). Har en studie i fase 2 og startet et samarbeid med Kreftregisteret om nasjonal registrering. Lungekreft og Rova-T studier (DDL-reseptor). NHL-lymfomer, Myelomatose og AML
 • Astra Zeneca: (Onkologiområdet) Vil presentere sin pipeline som i hovedsak består av legemidler rettet mot solide tumores. Har også produkter til behandling av hematologisk kreft. Både produkter innen målrettet behandling, immun-onkologi og antistoff konjugater.
 • Boehringer Ingelheim: Er spesielt interessert i organkomplikasjonsforskning ved metabolske sykdommer og diabetes (nyre, øye, hjerte, lever (NAFLD)) og også annen beta-celle modulerende intervensjoner. Innen hjerte er de fokusert på hjertesvikt. De har i tillegg stor interesse innen lungefaget: KOLS og interstitielle lungesykdommer – særlig fibrotiske.
 • Pfizer: Har en betydelig pipeline og fokuserer på en rekke terapiområder, spesielt innen onkologi, neuroscience, vaksiner, inflammasjon og immunologi, hjerte-/karsykdommer, metabolske sykdommer samt sjeldne lidelser. Ønsker å gjøre en kort presentasjon med disse fokusområder innen hvert terapiområde, samt vise de ulike støtte- og samarbeidsprogrammene vi har. Innen Onkologi arbeides det spesielt med Immunonkologi, persontilpasset terapi (ADC, nanopartikler), CAR-T og NG CDK 2,4,6i av interesse.

Det vil bli arrangert Speed-dating mellom deltagende selskaper og deltakere. Vi vil gjerne vite hvilket fagområde dere ønsker å få informasjon om på 1:1 møtene, send ditt ønske på mail til: jens.reigstad@bergento.no

Vi legger opp til at deltakerne skal kunne få tilgang til en rekke serviceorgan som representanter for REK, Statens Legemiddelverk, personvernombud, monitortjenesten, BTO, Forskningspostene i mingle-området.

Speed-dating foregår i to deler;

I: Etter kort introduksjon om initiativet, vil hvert firma i plenum kort presentere kommende studier.
II: Det legges her til rette for at firmaene kan ha 1:1 møter med aktuelle utprøvere for å gi mer informasjon om de enkelte studiene. Vi oppfordrer deltakerne til å delta på minst ett 1:1 møte.

Det vil bli en enkel bevertning i forbindelse med møtet. Dersom du eller noen i din gruppe ønsker å være med på møte, meld deg på innen 4. januar.

Velkommen!

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.no

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Biomedical Network

Vi arrangerer et første møte i Biomedical Network i regi av Haukeland universitetssjukehus, Universitet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen(LMI) og Bergen Teknologioverføring(BTO). Møtet blir det første i en serie som skal bidra til å fremme forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere og vil mellom annet vise frem viktig infrastruktur ved Haukeland og UiB.
Denne satsingen vil tilrettelegge for regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri. Sentralt står kunnskapsdeling mellom fagmiljø innen akademia og kommersielle aktører som har utfyllende kompetanse. Nettverket vil utvikle en ny møteplass der ressurser og potensiale hos deltakerne kan bli utnyttet på en bedre måte.

Sted: Auditorium i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Tid: Torsdag 22.09.16 kl 15.00 – 19.00

AGENDA
15.00 Velkommen.
15.10 «Ambisjoner og muligheter for forskningssamarbeid med utgangspunkt i kliniske forskningsposter»
Bjørn Tore Gjertsen, professor/forskningslege, UiB /HUS
15.20 «Hva kan legemiddelindustrien bidra med i møtet med prekliniske og kliniske forskningsmiljøer og hvilke forventninger har industrien til denne type samarbeid?»,
Steinar Thoresen, Medisinsk direktør Abbvie og leder for FoU i LMI
15.35 «Betydning av kunnskapsdeling i nettverk, relasjoner til viktige satsninger ved UiB»
Per Bakke, professor, UiB

15.50 Servering og uformelle diskusjoner

16.20 «Europeisk infrastruktur for translasjonell medisin – EATRIS, arena for etablering av internasjonalt samarbeid»
Anton Ussi, CEO, EATRIS Coordination and Support Europe /
Kjetil Tasken, UiO – Norsk representant EATRIS.

16.40 «Hva skjer i CCBIO og hvordan dra nytte av kompetanse og ressurser i arbeidet med realisering av ny diagnostikk og nye terapier»
Lars Akslen, Professor, Avd. for Patologi, HUS, CCBIO, UiB

16.55 «Erfaringer fra organisering av akademisk-industrielt samarbeid i UK»,
Samantha Scarlett, Prosjektleder, HUS

17.05 «Bruk av kjente legemidler på nye indikasjoner, mulig ny terapi ved hjernekreft»
Lars Prestegarden, Dr. med, UiB

17.15 «Forventninger og muligheter i nettverksarbeid slik dette oppleves i et farmasøytisk selskap», Eli Norderhus Bergli, Medical advisor, Astra Zeneca

17.25 “Kliniske studier i tidlig fase ved ovarial cancer”
Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, Dr. med, Kvinneklinikken HUS

17.35 «Beregningsorientert medisin»
Arvid Lundervold, Professor, Medviz, UiB

17.50 «Kan mikrobiotaforskning avdekke nye behandlingsmuligheter ved kols og astma?»
Rune Grønseth, Dr.med. Lungeavd, HUS

18.00 Utlysninger av EU program
Uformelle diskusjoner

Aktører som vil være representert:
• Kliniske fagmiljø
• Biomedisinske forskningsmiljø
• Forskere med spesialisering innenfor patologi, radiologi, biokjemi
• Ressurser innenfor bioinformatikk, farmasi, matematikk, fysikk og kjemi
• Norsk og internasjonal medisinsk industri
• Miljø som tilrettelegger for prosjektsatsing mot EU programmer

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.
Styringsgruppe: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, prof. Bjørn Tore Gjertsen (Leder), prodekan Eyvind Rødahl, viseadministrerende direktør Randi Elisabeth Taxt, medisinsk direktør Steinar Thoresen, spesialrådgiver Anne Mathilde Henden Kvamme, manager research Monica Larsen.
Arbeidsgruppe: Dr. med. Elisabeth Wik, professor/overlege Line Bjørge, dr. med. Lars Prestegarden, medical advisor Eli Norderhus Berglie, seniorrådgiver Jens Reigstad (Leder).
Påmelding:
For mer informasjon kontakt: Jens.Reigstad@bergento.no

Frist for påmelding: 19. september

Biomedical Network

Formål

 • Et nettverk med deltakelse fra Haukeland universitetssjukehus(HUS), Universitet i Bergen(UiB), Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologioverføring.
 • Vil arbeide systematisk for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere.
 • Skal øke kunnskap, kapasitet og finansiering til prosjekter med et diagnostisk eller terapeutisk potensial.
 • Skal sikre regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri.
 • Vil bidra til å koble sammen ressurser og ta ut potensial i fagmiljø med komplementær kompetanse.

Hva blir viktig

 • Kunnskapsdeling fra en komplett verdikjede med akademiske og kommersielle aktører
  • –Øke forståelse for områder med forskningsmessig og kommersielt potensial
 • Etablere et utstillingsvindu for en samlet infrastruktur ved HUS og UiB.
 • Arrangere faglige møter i regi av Biomedical Network der forskere fra prekliniske og kliniske miljø knyttet til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus samt representanter for relevant industri utveksler siste tilgjengelige kunnskap om utvalgte tema.
 • Deltakerne vil få tilgang til en tilrettelagt arena der muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom industri og klinikk blir diskutert og håndtert.
 • Sentrale aktører i forskningsposter og kliniske investigators vil kunne få kunnskap om kommende studier.
 • Bedriftsmedlemmer i Biomedical Network vil få anledning til å presentere relevante forskning og innovasjonsaktiviteter og det blir anledning til å presentere egne prosjekter i pipeline.
 • Deltakelse i tverrfaglig miljø som representerer en stor bredde av kompetanse.
  • Spesialiserte medisinske miljø fra klinikk og preklinikk
  • Avansert diagnostikk innenfor patologi, radiologi og biokjemi
  • Ressurser innenfor informatikk, matematikk, fysikk, kjemi
 • Inngang til fagmiljø som kan representere ressurser i forbindelse med temamøter og faglig utvikling i regi av firma(BIA programmet i Forskningsrådet).
 • Nettverket vil være koordinert med andre lignende tilbud i Norge.
 • Deltakere og aktiviteter i Biomedical Network vil bli gjort synlige i forbindelse med profilering av nettverket.
 • Det vil bli tilrettelagt for samarbeid om prosjekter som krever stor forskningsinnsats blant annet i EU programmer. Kontakt med fagpersoner i akademiske og kliniske miljøer som arbeider.

Biomedical Network medlemsmøte

Vi arrangerer et første møte i Biomedical Network i regi av Haukeland universitetssjukehus, Universitet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen(LMI) og Bergen Teknologioverføring(BTO). Møtet blir det første i en serie som skal bidra til å fremme forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere og vil mellom annet vise frem viktig infrastruktur ved Haukeland og UiB.
Denne satsingen vil tilrettelegge for regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri. Sentralt står kunnskapsdeling mellom fagmiljø innen akademia og kommersielle aktører som har utfyllende kompetanse. Nettverket vil utvikle en ny møteplass der ressurser og potensiale hos deltakerne kan bli utnyttet på en bedre måte.

 

Sted: Auditorium i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Tid: Torsdag 22.09.16 kl 15.00 – 19.00

AGENDA
15.00 Velkommen.
15.10 «Ambisjoner og muligheter for forskningssamarbeid med utgangspunkt i kliniske forskningsposter»
Bjørn Tore Gjertsen, professor/forskningslege, UiB /HUS
15.20 «Hva kan legemiddelindustrien bidra med i møtet med prekliniske og kliniske forskningsmiljøer og hvilke forventninger har industrien til denne type samarbeid?»,
Steinar Thoresen, Medisinsk direktør Abbvie og leder for FoU i LMI
15.35 «Betydning av kunnskapsdeling i nettverk, relasjoner til viktige satsninger ved UiB»
Per Bakke, professor, UiB

15.50 Servering og uformelle diskusjoner

16.20 «Europeisk infrastruktur for translasjonell medisin – EATRIS, arena for etablering av internasjonalt samarbeid»
Anton Ussi, CEO, EATRIS Coordination and Support Europe /
Kjetil Tasken, UiO – Norsk representant EATRIS.

16.40 «Hva skjer i CCBIO og hvordan dra nytte av kompetanse og ressurser i arbeidet med realisering av ny diagnostikk og nye terapier»
Lars Akslen, Professor, Avd. for Patologi, HUS, CCBIO, UiB

16.55 «Erfaringer fra organisering av akademisk-industrielt samarbeid i UK»,
Samantha Scarlett, Prosjektleder, HUS

17.05 «Bruk av kjente legemidler på nye indikasjoner, mulig ny terapi ved hjernekreft»
Lars Prestegarden, Dr. med, UiB

17.15 «Forventninger og muligheter i nettverksarbeid slik dette oppleves i et farmasøytisk selskap», Eli Norderhus Bergli, Medical advisor, Astra Zeneca

17.25 “Kliniske studier i tidlig fase ved ovarial cancer”
Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, Dr. med, Kvinneklinikken HUS

17.35 «Beregningsorientert medisin»
Arvid Lundervold, Professor, Medviz, UiB

17.50 «Kan mikrobiotaforskning avdekke nye behandlingsmuligheter ved kols og astma?»
Rune Grønseth, Dr.med. Lungeavd, HUS

18.00 Utlysninger av EU program
Uformelle diskusjoner

Aktører som vil være representert:
• Kliniske fagmiljø
• Biomedisinske forskningsmiljø
• Forskere med spesialisering innenfor patologi, radiologi, biokjemi
• Ressurser innenfor bioinformatikk, farmasi, matematikk, fysikk og kjemi
• Norsk og internasjonal medisinsk industri
• Miljø som tilrettelegger for prosjektsatsing mot EU programmer

 

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.
Styringsgruppe: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, prof. Bjørn Tore Gjertsen (Leder), prodekan Eyvind Rødahl, viseadministrerende direktør Randi Elisabeth Taxt, medisinsk direktør Steinar Thoresen, spesialrådgiver Anne Mathilde Henden Kvamme, manager research Monica Larsen.
Arbeidsgruppe: Dr. med. Elisabeth Wik, professor/overlege Line Bjørge, dr. med. Lars Prestegarden, medical advisor Eli Norderhus Berglie, seniorrådgiver Jens Reigstad (Leder).
Påmelding:
For mer informasjon kontakt: Jens.Reigstad@bergento.no

Frist for påmelding: 19. september

Biomedical Network

Formål

 • Et nettverk med deltakelse fra Haukeland universitetssjukehus(HUS), Universitet i Bergen(UiB), Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologioverføring.

 

 • Vil arbeide systematisk for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere.
 • Skal øke kunnskap, kapasitet og finansiering til prosjekter med et diagnostisk eller terapeutisk potensial.
 • Skal sikre regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri.
 • Vil bidra til å koble sammen ressurser og ta ut potensial i fagmiljø med komplementær kompetanse.

Hva blir viktig

 • Kunnskapsdeling fra en komplett verdikjede med akademiske og kommersielle aktører
  • –Øke forståelse for områder med forskningsmessig og kommersielt potensial
 • Etablere et utstillingsvindu for en samlet infrastruktur ved HUS og UiB.
 • Arrangere faglige møter i regi av Biomedical Network der forskere fra prekliniske og kliniske miljø knyttet til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus samt representanter for relevant industri utveksler siste tilgjengelige kunnskap om utvalgte tema.
 • Deltakerne vil få tilgang til en tilrettelagt arena der muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom industri og klinikk blir diskutert og håndtert.
 • Sentrale aktører i forskningsposter og kliniske investigators vil kunne få kunnskap om kommende studier.
 • Bedriftsmedlemmer i Biomedical Network vil få anledning til å presentere relevante forskning og innovasjonsaktiviteter og det blir anledning til å presentere egne prosjekter i pipeline.
 • Deltakelse i tverrfaglig miljø som representerer en stor bredde av kompetanse.
  • Spesialiserte medisinske miljø fra klinikk og preklinikk
  • Avansert diagnostikk innenfor patologi, radiologi og biokjemi
  • Ressurser innenfor informatikk, matematikk, fysikk, kjemi
 • Inngang til fagmiljø som kan representere ressurser i forbindelse med temamøter og faglig utvikling i regi av firma(BIA programmet i Forskningsrådet).
 • Nettverket vil være koordinert med andre lignende tilbud i Norge.
 • Deltakere og aktiviteter i Biomedical Network vil bli gjort synlige i forbindelse med profilering av nettverket.
 • Det vil bli tilrettelagt for samarbeid om prosjekter som krever stor forskningsinnsats blant annet i EU programmer. Kontakt med fagpersoner i akademiske og kliniske miljøer som arbeider.

Møte om lungekreft 23. august.

PROGRAM – Møte om lungekreft 23. August kl 15-19

Hvor: Auditoriet i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

 • Velkommen ved møteleder.
  15.00 – 15.15 Mingling og enkel servering.
  15.15 – 16.00 Behandling av metastatisk lungekreft (NSCLC) – «state of the art» ved overl. Odd Terje Brustugun, OUS Radiumhospitalet
  16.00 – 16.30 Stereotaktisk strålebehandling (SABR) ved lungecancer, ved Modar Saad Al-Zubaydi, Kreftavdelingen Haukeland.
  16.30 – 16.45 Pause m/kaffe
  16.45 – 17.15 Foredrag fra Radiologisk avdeling Haukeland, ved assisterende avdelingsoverlege, seksjonsoverlege på thorax, Panchakulasingam Kandiah.
  17.15 – 17.45 Center for Biomarkers ved Haukeland, foredrag om patologisvar og markører ved lungekreft, ved professor Lars Helgeland
  17.45 – 18.45 Mingling og mat
Møtet arrangeres i regi av Biomedical Network: 
Et nettverk som tilrettelegger for at forskere fra klinikk og biomedisinske miljø kan møte representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter med potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette gjennom en treårig satsing.

Arrangør: Bergen Teknologioverføring  AS, Boehringer Ingelheim, Haukeland Universitetssykehus.

Frist for påmelding: 18. august

For mer informasjon kontakt: Jens.reigstad@bergento.no

Biomedical Network

Formål

 • Et nettverk med deltakelse fra Haukeland universitetssjukehus(HUS), Universitet i Bergen(UiB), Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologioverføring.
 • Vil arbeide systematisk for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere.
 • Skal øke kunnskap, kapasitet og finansiering til prosjekter med et diagnostisk eller terapeutisk potensial.
 • Skal sikre regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri.
 • Vil bidra til å koble sammen ressurser og ta ut potensial i fagmiljø med komplementær kompetanse.

Hva blir viktig

 • Kunnskapsdeling fra en komplett verdikjede med akademiske og kommersielle aktører
  • –Øke forståelse for områder med forskningsmessig og kommersielt potensial
 • Etablere et utstillingsvindu for en samlet infrastruktur ved HUS og UiB.
 • Arrangere faglige møter i regi av Biomedical Network der forskere fra prekliniske og kliniske miljø knyttet til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus samt representanter for relevant industri utveksler siste tilgjengelige kunnskap om utvalgte tema.
 • Deltakerne vil få tilgang til en tilrettelagt arena der muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom industri og klinikk blir diskutert og håndtert.
 • Sentrale aktører i forskningsposter og kliniske investigators vil kunne få kunnskap om kommende studier.
 • Bedriftsmedlemmer i Biomedical Network vil få anledning til å presentere relevante forskning og innovasjonsaktiviteter og det blir anledning til å presentere egne prosjekter i pipeline.
 • Deltakelse i tverrfaglig miljø som representerer en stor bredde av kompetanse.
  • Spesialiserte medisinske miljø fra klinikk og preklinikk
  • Avansert diagnostikk innenfor patologi, radiologi og biokjemi
  • Ressurser innenfor informatikk, matematikk, fysikk, kjemi
 • Inngang til fagmiljø som kan representere ressurser i forbindelse med temamøter og faglig utvikling i regi av firma(BIA programmet i Forskningsrådet).
 • Nettverket vil være koordinert med andre lignende tilbud i Norge.
 • Deltakere og aktiviteter i Biomedical Network vil bli gjort synlige i forbindelse med profilering av nettverket.
 • Det vil bli tilrettelagt for samarbeid om prosjekter som krever stor forskningsinnsats blant annet i EU programmer. Kontakt med fagpersoner i akademiske og kliniske miljøer som arbeider.

 

Møter, kurs og seminarer