Biomedical Network

 • September 22, 2016
  15:00 - 19:00

Vi arrangerer et første møte i Biomedical Network i regi av Haukeland universitetssjukehus, Universitet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen(LMI) og Bergen Teknologioverføring(BTO). Møtet blir det første i en serie som skal bidra til å fremme forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere og vil mellom annet vise frem viktig infrastruktur ved Haukeland og UiB.
Denne satsingen vil tilrettelegge for regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri. Sentralt står kunnskapsdeling mellom fagmiljø innen akademia og kommersielle aktører som har utfyllende kompetanse. Nettverket vil utvikle en ny møteplass der ressurser og potensiale hos deltakerne kan bli utnyttet på en bedre måte.

Sted: Auditorium i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

Tid: Torsdag 22.09.16 kl 15.00 – 19.00

AGENDA
15.00 Velkommen.
15.10 «Ambisjoner og muligheter for forskningssamarbeid med utgangspunkt i kliniske forskningsposter»
Bjørn Tore Gjertsen, professor/forskningslege, UiB /HUS
15.20 «Hva kan legemiddelindustrien bidra med i møtet med prekliniske og kliniske forskningsmiljøer og hvilke forventninger har industrien til denne type samarbeid?»,
Steinar Thoresen, Medisinsk direktør Abbvie og leder for FoU i LMI
15.35 «Betydning av kunnskapsdeling i nettverk, relasjoner til viktige satsninger ved UiB»
Per Bakke, professor, UiB

15.50 Servering og uformelle diskusjoner

16.20 «Europeisk infrastruktur for translasjonell medisin – EATRIS, arena for etablering av internasjonalt samarbeid»
Anton Ussi, CEO, EATRIS Coordination and Support Europe /
Kjetil Tasken, UiO – Norsk representant EATRIS.

16.40 «Hva skjer i CCBIO og hvordan dra nytte av kompetanse og ressurser i arbeidet med realisering av ny diagnostikk og nye terapier»
Lars Akslen, Professor, Avd. for Patologi, HUS, CCBIO, UiB

16.55 «Erfaringer fra organisering av akademisk-industrielt samarbeid i UK»,
Samantha Scarlett, Prosjektleder, HUS

17.05 «Bruk av kjente legemidler på nye indikasjoner, mulig ny terapi ved hjernekreft»
Lars Prestegarden, Dr. med, UiB

17.15 «Forventninger og muligheter i nettverksarbeid slik dette oppleves i et farmasøytisk selskap», Eli Norderhus Bergli, Medical advisor, Astra Zeneca

17.25 “Kliniske studier i tidlig fase ved ovarial cancer”
Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, Dr. med, Kvinneklinikken HUS

17.35 «Beregningsorientert medisin»
Arvid Lundervold, Professor, Medviz, UiB

17.50 «Kan mikrobiotaforskning avdekke nye behandlingsmuligheter ved kols og astma?»
Rune Grønseth, Dr.med. Lungeavd, HUS

18.00 Utlysninger av EU program
Uformelle diskusjoner

Aktører som vil være representert:
• Kliniske fagmiljø
• Biomedisinske forskningsmiljø
• Forskere med spesialisering innenfor patologi, radiologi, biokjemi
• Ressurser innenfor bioinformatikk, farmasi, matematikk, fysikk og kjemi
• Norsk og internasjonal medisinsk industri
• Miljø som tilrettelegger for prosjektsatsing mot EU programmer

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.
Styringsgruppe: Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, prof. Bjørn Tore Gjertsen (Leder), prodekan Eyvind Rødahl, viseadministrerende direktør Randi Elisabeth Taxt, medisinsk direktør Steinar Thoresen, spesialrådgiver Anne Mathilde Henden Kvamme, manager research Monica Larsen.
Arbeidsgruppe: Dr. med. Elisabeth Wik, professor/overlege Line Bjørge, dr. med. Lars Prestegarden, medical advisor Eli Norderhus Berglie, seniorrådgiver Jens Reigstad (Leder).
Påmelding:
For mer informasjon kontakt: Jens.Reigstad@bergento.no

Frist for påmelding: 19. september

Biomedical Network

Formål

 • Et nettverk med deltakelse fra Haukeland universitetssjukehus(HUS), Universitet i Bergen(UiB), Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologioverføring.
 • Vil arbeide systematisk for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere.
 • Skal øke kunnskap, kapasitet og finansiering til prosjekter med et diagnostisk eller terapeutisk potensial.
 • Skal sikre regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri.
 • Vil bidra til å koble sammen ressurser og ta ut potensial i fagmiljø med komplementær kompetanse.

Hva blir viktig

 • Kunnskapsdeling fra en komplett verdikjede med akademiske og kommersielle aktører
  • –Øke forståelse for områder med forskningsmessig og kommersielt potensial
 • Etablere et utstillingsvindu for en samlet infrastruktur ved HUS og UiB.
 • Arrangere faglige møter i regi av Biomedical Network der forskere fra prekliniske og kliniske miljø knyttet til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus samt representanter for relevant industri utveksler siste tilgjengelige kunnskap om utvalgte tema.
 • Deltakerne vil få tilgang til en tilrettelagt arena der muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom industri og klinikk blir diskutert og håndtert.
 • Sentrale aktører i forskningsposter og kliniske investigators vil kunne få kunnskap om kommende studier.
 • Bedriftsmedlemmer i Biomedical Network vil få anledning til å presentere relevante forskning og innovasjonsaktiviteter og det blir anledning til å presentere egne prosjekter i pipeline.
 • Deltakelse i tverrfaglig miljø som representerer en stor bredde av kompetanse.
  • Spesialiserte medisinske miljø fra klinikk og preklinikk
  • Avansert diagnostikk innenfor patologi, radiologi og biokjemi
  • Ressurser innenfor informatikk, matematikk, fysikk, kjemi
 • Inngang til fagmiljø som kan representere ressurser i forbindelse med temamøter og faglig utvikling i regi av firma(BIA programmet i Forskningsrådet).
 • Nettverket vil være koordinert med andre lignende tilbud i Norge.
 • Deltakere og aktiviteter i Biomedical Network vil bli gjort synlige i forbindelse med profilering av nettverket.
 • Det vil bli tilrettelagt for samarbeid om prosjekter som krever stor forskningsinnsats blant annet i EU programmer. Kontakt med fagpersoner i akademiske og kliniske miljøer som arbeider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *