Biomedical Network – Hvilket utbytte har vi av klinisk forskning og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

  • May 29, 2017
    15:30 - 19:30

  

BIOMEDICAL NETWORK INVITERER TIL  MØTE 29.05. kl 15.30. Resultater fra klinisk forskning – hvilket utbytte har vi og hvordan blir vi bedre på planlegging og gjennomføring?

Vi presenterer erfaringer og utfordringer og ser på hvilke verdier kliniske studier representerer.

Det er et politisk mål at det gjennomføres flere kliniske studier i Norge, dette er et ønske fra nasjonale myndigheter, helseforetak og medisinske firma. Gjennom vårt engasjement ønsker vi å tilrettelegge for at flere forskere, firma, studiepersonell og pasienter deltar i studier. Dette skal skje gjennom lokal og nasjonal innsats og på tvers av en rekke institusjoner som har viktige roller i organisering, finansiering eller utvikling av kliniske studier.

Tidspunkt: 15:30 – 19:10

Sted: Haukeland universitetssjukehus – BIKUBEN konferansesenter

Påmelding innen 22.mai.


Program 

Møteleder: Overlege Hans Eikesdal, Helse Bergen
Hvilke tiltak trengs for at flere forskere og oppstartselskaper skal lykkes med egen initierte studier?
16:00 Velkommen
16:05 Legemiddelverkets krav til og vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemidler, Jan Petter Akselsen, Statens Legemiddelverk
16:15 Hvilke problemstillinger er typiske når det søkes veiledning hos legemiddelmyndighetene på egen initierte protokoller, Jan Petter Akselsen, Statens Legemiddelverk
16:30 Eksterne finansieringsmuligheter: EU, Forskningsrådet, rådgiver Vetle Nordli Syverud, Helse Bergen
16:45 Erfaringer fra oppstart av PETREMAC studien- Don Quijote og hans kamp mot vindmøllene. Presentasjon av studie initiert av forskere, overlege Hans Eikesdal, Kreftavdeling Haukeland Universitetssjukehus
17:00 Hvordan kan industrielle samarbeidsparter bidra, ved medisinsk rådgiver Eli Norderhus Bergli, Astra Zeneca

17.15 – 17.45 Pause

Møteleder: Professor Odd Helge Gilja, Helse Bergen / UiB
Erfaring fra studie på lokal behandling av kreftsykdom ved hjelp av sonoporering. Behandling av pancreas cancer med en kombinasjon av medikamenter, mikrobobler og ultralyd.
17:45 Novel microbubbles and in vitro results of sonoporation, forsker Spiros Kotopoulis, Universitetet i Bergen
18:00 Pre-clinical results of sonoporation, professor Emmet McCormack, Universitetet i Bergen
18:15 Sonoporation-enhanced treatment with Gemcitabine, Nab-Paclitaxel and FOLFIRINOX in patients with inoperable pancreatic cancer, overlege Georg Dimcevski, Medisinsk gastro avdeling, Haukeland universitetssjukehus

18:15 – 18:30 Pause

Møteleder: Forretningsutvikler, Jens Reigstad, BTO  
Fra et industrielt perspektiv
Acoustic Cluster Therapy (ACT®) – A novel concept for ultrasound mediated, targeted therapy.
18:30 Basic attributes, pre-clinical Proof of Concept and plans for clinical trials at HUH, direktør Per Sontum, Phoenix Solutions
18:45 Sharing experiences in performing clinical trials, CMO Andrew Saunders, Lytix Biopharma

Oppsummering: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Helse-Bergen/UiB
19:00 – 19:10

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *