Biomedical Network inviterer til møte med Speed-dating mellom forskere og legemiddelselskaper

  • January 12, 2017
    15:30 - 19:00

 

BiomePrintdical Network inviterer til møte mellom forskere i klinikk/preklinikk og representanter fra legemiddelindustrien.

Tidspunkt: 12. januar 2017 kl 15.30-19.00.
Sted: Bikuben, Haukeland           Universitetssjukehus

  • Velkommen ved viseadministrerende direktør Clara Gram Gjesdal, Haukeland universitetssjukehus.
  • Presentasjon av en ny tjeneste i Statens Legemiddelverk ved avdelingsleder, Jan Petter Akselsen.

Du vil få en unik mulighet til å høre mer om hva en del firma har i sin «pipeline» og hvilke terapiområder forskningen pågår.  

Følgende firma ønsker å presentere innenfor tema:

  • Abbvie: Glioblastomer (Hjernekreft). Har en studie i fase 2 og startet et samarbeid med Kreftregisteret om nasjonal registrering. Lungekreft og Rova-T studier (DDL-reseptor). NHL-lymfomer, Myelomatose og AML
  • Astra Zeneca: (Onkologiområdet) Vil presentere sin pipeline som i hovedsak består av legemidler rettet mot solide tumores. Har også produkter til behandling av hematologisk kreft. Både produkter innen målrettet behandling, immun-onkologi og antistoff konjugater.
  • Boehringer Ingelheim: Er spesielt interessert i organkomplikasjonsforskning ved metabolske sykdommer og diabetes (nyre, øye, hjerte, lever (NAFLD)) og også annen beta-celle modulerende intervensjoner. Innen hjerte er de fokusert på hjertesvikt. De har i tillegg stor interesse innen lungefaget: KOLS og interstitielle lungesykdommer – særlig fibrotiske.
  • Pfizer: Har en betydelig pipeline og fokuserer på en rekke terapiområder, spesielt innen onkologi, neuroscience, vaksiner, inflammasjon og immunologi, hjerte-/karsykdommer, metabolske sykdommer samt sjeldne lidelser. Ønsker å gjøre en kort presentasjon med disse fokusområder innen hvert terapiområde, samt vise de ulike støtte- og samarbeidsprogrammene vi har. Innen Onkologi arbeides det spesielt med Immunonkologi, persontilpasset terapi (ADC, nanopartikler), CAR-T og NG CDK 2,4,6i av interesse.

Det vil bli arrangert Speed-dating mellom deltagende selskaper og deltakere. Vi vil gjerne vite hvilket fagområde dere ønsker å få informasjon om på 1:1 møtene, send ditt ønske på mail til: jens.reigstad@bergento.no

Vi legger opp til at deltakerne skal kunne få tilgang til en rekke serviceorgan som representanter for REK, Statens Legemiddelverk, personvernombud, monitortjenesten, BTO, Forskningspostene i mingle-området.

Speed-dating foregår i to deler;

I: Etter kort introduksjon om initiativet, vil hvert firma i plenum kort presentere kommende studier.
II: Det legges her til rette for at firmaene kan ha 1:1 møter med aktuelle utprøvere for å gi mer informasjon om de enkelte studiene. Vi oppfordrer deltakerne til å delta på minst ett 1:1 møte.

Det vil bli en enkel bevertning i forbindelse med møtet. Dersom du eller noen i din gruppe ønsker å være med på møte, meld deg på innen 4. januar.

Velkommen!

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.no

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her.