Møte om lungekreft 23. august.

 • August 23, 2016
  15:00 - 19:00

PROGRAM – Møte om lungekreft 23. August kl 15-19

Hvor: Auditoriet i Bikuben, Haukeland universitetssjukehus

 • Velkommen ved møteleder.
  15.00 – 15.15 Mingling og enkel servering.
  15.15 – 16.00 Behandling av metastatisk lungekreft (NSCLC) – «state of the art» ved overl. Odd Terje Brustugun, OUS Radiumhospitalet
  16.00 – 16.30 Stereotaktisk strålebehandling (SABR) ved lungecancer, ved Modar Saad Al-Zubaydi, Kreftavdelingen Haukeland.
  16.30 – 16.45 Pause m/kaffe
  16.45 – 17.15 Foredrag fra Radiologisk avdeling Haukeland, ved assisterende avdelingsoverlege, seksjonsoverlege på thorax, Panchakulasingam Kandiah.
  17.15 – 17.45 Center for Biomarkers ved Haukeland, foredrag om patologisvar og markører ved lungekreft, ved professor Lars Helgeland
  17.45 – 18.45 Mingling og mat
Møtet arrangeres i regi av Biomedical Network: 
Et nettverk som tilrettelegger for at forskere fra klinikk og biomedisinske miljø kan møte representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter med potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette gjennom en treårig satsing.

Arrangør: Bergen Teknologioverføring  AS, Boehringer Ingelheim, Haukeland Universitetssykehus.

Frist for påmelding: 18. august

For mer informasjon kontakt: Jens.reigstad@bergento.no

Biomedical Network

Formål

 • Et nettverk med deltakelse fra Haukeland universitetssjukehus(HUS), Universitet i Bergen(UiB), Legemiddelindustriforeningen og Bergen Teknologioverføring.
 • Vil arbeide systematisk for å tilrettelegge for forskningssamarbeid mellom bedrifter, forskningsinstitusjoner og enkeltforskere.
 • Skal øke kunnskap, kapasitet og finansiering til prosjekter med et diagnostisk eller terapeutisk potensial.
 • Skal sikre regelmessig og forutsigbar kontakt mellom forskere og representanter for industri.
 • Vil bidra til å koble sammen ressurser og ta ut potensial i fagmiljø med komplementær kompetanse.

Hva blir viktig

 • Kunnskapsdeling fra en komplett verdikjede med akademiske og kommersielle aktører
  • –Øke forståelse for områder med forskningsmessig og kommersielt potensial
 • Etablere et utstillingsvindu for en samlet infrastruktur ved HUS og UiB.
 • Arrangere faglige møter i regi av Biomedical Network der forskere fra prekliniske og kliniske miljø knyttet til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus samt representanter for relevant industri utveksler siste tilgjengelige kunnskap om utvalgte tema.
 • Deltakerne vil få tilgang til en tilrettelagt arena der muligheter og utfordringer knyttet til samarbeid mellom industri og klinikk blir diskutert og håndtert.
 • Sentrale aktører i forskningsposter og kliniske investigators vil kunne få kunnskap om kommende studier.
 • Bedriftsmedlemmer i Biomedical Network vil få anledning til å presentere relevante forskning og innovasjonsaktiviteter og det blir anledning til å presentere egne prosjekter i pipeline.
 • Deltakelse i tverrfaglig miljø som representerer en stor bredde av kompetanse.
  • Spesialiserte medisinske miljø fra klinikk og preklinikk
  • Avansert diagnostikk innenfor patologi, radiologi og biokjemi
  • Ressurser innenfor informatikk, matematikk, fysikk, kjemi
 • Inngang til fagmiljø som kan representere ressurser i forbindelse med temamøter og faglig utvikling i regi av firma(BIA programmet i Forskningsrådet).
 • Nettverket vil være koordinert med andre lignende tilbud i Norge.
 • Deltakere og aktiviteter i Biomedical Network vil bli gjort synlige i forbindelse med profilering av nettverket.
 • Det vil bli tilrettelagt for samarbeid om prosjekter som krever stor forskningsinnsats blant annet i EU programmer. Kontakt med fagpersoner i akademiske og kliniske miljøer som arbeider.