Møte om utnyttelse av helsedata – i regi av Biomedical Network

 • October 24, 2017
  15:30 - 19:30

 

 

                                                                     

Biomedical Network inviterer
Utnyttelse av helsedata

Dato: 24. oktober 2017

Tidspunkt: 15:30 – 19:30

Sted: Bikuben – Haukeland universitetssjukehus

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

Vi vil presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant  for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Vi tar sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker, derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, LMI og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og vi ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Påmelding innen 18. oktober.
Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Program (Endringer kan forekomme)

15:30 – 16:00 Registrering

Møteleder: Professor/overlege Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen

16:00 «Velkommen», Professor/overlege Bjørn Tore Gjertsen, Helse Bergen.

16:05 «Norge har flere gode helseregistre, men makter vi å utnytte det potensial som finnes? Hva må gjøres for å komme på høyde med våre naboland på dette området?», Pål Hasvold, Medical Evidence Science Lead, AstraZeneca.

16:17 «Kan mer effektiv bruk av helsedata og et godt personvern forenes?», Camilla Nervik, Leder Helsegruppe, Datatilsynet.

16:29 «Innovasjon og næringsutvikling knyttet til helsedata», Christian Jonasson, Senior Researcher HUNT Research Center, NTNU / Biobank Norge.

16:41  «En felles infrastruktur gjør forskning på helsedata sikrere, bedre og mer effektiv», Jesper W. Simonsen, Divisjonsdirektør samfunn og helse, Norges Forskningsråd.

16:53 «Personvernombudets rolle i forbindelse med gjennomføring av helseforskning», Christer Kleppe, Personvernombud/spesialrådgiver, Helse Bergen.

17:05 «Plan for etablering av innovasjonssenter og inkubator», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Bergen.

17:10- 17:40 PAUSE  

 

Møteleder: Professor/overlege Line Bjørge, HB/UiB.

17:40 «Erfaringer fra bruk av helsedata i forskningsprosjekter. Hvordan fungerer dette i dag og hva ville være en optimal situasjon for å frembringe de beste forskningsresultatene?», Professor Per Eystein Lønning, UiB & Helse Bergen.

17:52 «Tilgang og utnyttelse av helsedata med eksisterende dataløsninger og sikkerhetssystemer. Hva er mulig i dag og hvordan kan dette fungere i fremtiden?», Professor Rolv Terje Lie, UiB.

18:04 «Hva bør helsemyndighetene gjøre for å sikre fornuftig utnyttelse av helsedata?», Marta Ebbing, Fagdirektør helseregistre, Folkehelseinstituttet

18:16 «Hvordan kan industrien bruke norske helsedata for å gi pasientene raskere og bedre tilpassede medisiner? Samarbeide mellom akademia og industri – hvilke hindre finnes?», Steinar Thoresen, Medical Director, AbbVie.

18:28 «Hva trenger vi nå?», Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret.

18:40  Marianne Synnes, Stortingsrepresentant, Høyre

18:50 – 19:00 PAUSE 

 

19:00 – 19:30 Paneldebatt 

Møteleder: Clara Gjesdal, Viseadministrerende direktør, Helse Bergen.

 • Marta Ebbing, Fagdirektør helseregistre, Folkehelseinstituttet.
 • Camilla Nervik, Leder Helsegruppe, Datatilsynet.
 • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret.
 • Professor Per Eystein Lønning, UiB & Helse Bergen.
 • Jesper W. Simonsen, Divisjonsdirektør samfunn og helse, Norges Forskningsråd.
 • Steinar Thoresen, Medical Director, AbbVie.
 • Christian Jonasson, Senior Researcher HUNT Research Center, NTNU / Biobank Norge.
 • Pål Hasvold, Medical Evidence Science Lead, AstraZeneca.
 • Marianne Synnes, Stortingsrepresentant, Høyre

 

Kontaktperson: Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her.