Nettverksmøte om medisinsk inkubator

Price Qty
Free Ticketshow details + kr0.00 (NOK)  ea 

  • March 8, 2018
    13:15 - 18:00

 

                                                      

 

Biomedical Network og UiB inviterer til nettverksmøte om medisinsk inkubator

Dato: 8.mars 2018.
Tid: Kl 13:15 – 18:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Hva skal til for å lykkes med en medisinsk inkubator og hvordan skal dette gjøres i Bergen?

 

Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og BTO tar potensialet for verdiskapning i medisinsk bransje på alvor. Gjennom felles ressurser vil vi realisere en medisinsk inkubator der de beste innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil få en felles arena.

Den medisinske inkubatoren vil ligge midt i et betydelig akademiske forskningsmiljø med kort avstand til en veldrevet universitetsklinikk. En realisering av dette vil ytterligere styrke forskningssamarbeid på tvers av faglige miljø, og  i tillegg utvikle samarbeid med aktører som ønsker å utnytte innovative resultater fra akademisk og klinisk aktivitet.

Den 8. mars vil dere få høre mer om planene, møte motiverte personer og kunne melde interesse for å delta i en spennende prosess. Vi vil presentere en rekke betydelige forskningsgrupper innenfor medisinske- og biomedisinske fag. Dere vil få høre foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører som deler sine erfaringer og presenterer ønsker for en ny spenstig satsing på et faglig spennende område.

Velkommen!

Påmelding innen 2. mars
Vi gjør oppmerksom på at det er begrensede plasser.

Program (Endringer kan forekomme)

13:15 – 13:45 Registrering

Møteleder: Professor Bjørn Tore Gjertsen,  Forskningsdirektør Helse Bergen

13:45 «Velkommen», Professor Bjørn Tore Gjertsen, Forskningsdirektør Helse Bergen.

13:50 Politiker, TBA.

14:00 «Hva kjennetegner den perfekte inkubator?», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon, UiB.

14:15 Paneldebatt

  • Olav Øverland, Daglig leder, XLRT Advisers.
  • Guttorm Schjelderup, Professor, NHH.
  • Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.
  • Robert Bjerknes, Professor, Viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, UiB.
  • Helge Ræder, Professor, Prodekan for Innovasjon, UiB.

14:30 – 14:45 PAUSE

Møteleder: Jens Reigstad, Senior forretningsutvikler, BTO. 

Nasjonale erfaringer

14:45 «Veien frem til dagens Oslo Cancer Cluster. Hvordan har det lyktes å komme i gang og hva har bidratt til at organisasjonen har blitt en suksess», Kaare Norum, Professor emeritus, Æresmedlem Oslo Cancer Cluster.

15:00 «Oslo Cancer Cluster i dag», Bjørn Klem, General Manager, Oslo Cancer Cluster Incubator.

15:10 «Gode eksempler fra Norge og erfaringer fra inkubatordrift i Bergen», Hilde Indresøvde, General Manager, Nyskapingsparken Incubator.

Utvikling og muligheter internasjonalt

15:20 «Erfaringer fra engasjement i BIOTEK etableringer», TBA.

15:35  «Hvordan fungerer et forsknings- og utviklingssenter organisert av en stor industriaktør? », TBA, Astra Zeneca.

15:45 – 16:10 PAUSE – blir servert wraps 

Lokale ressurser: Hva gjør Bergen attraktiv?

16:10 «Persontilpasset medisinsk terapi», Overlege/Forsker Hans Eikesdal, Helse Bergen/UiB.

16:20 «Aldringsbiologi», Professor Bettina Husebø, UiB.

16:35 «Klinisk aldringsforskning»,  Forsker Charalampos (Haris) Tzoulis, UiB.

16:45 «Multiplexing og maskinlæring i digital patolog, Center of Excellence»,  Professor Lars Akslen, CCBIO.

17:00 «Presentasjon av K.G. Jebsen sentrene», Sveinung Hole , Daglig leder, Bergen forskningsstiftelse.

17:10 «Presentasjon av forskningspostene»Overlege PhD Camilla Tøndel, Helse Bergen/UiB.

17:20 «Enhet for folkehelseundersøkelser», Professor Francisco Real, Leder Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU), UiB.

17:30 «Erfaringer fra biotek etablering i Norge», Professor James Lorens, Chief Scientific Officer & Founder, BerGenBio.

17:45 «Bruk av AI til utvikling av persontilpasset terapi», Professor Arvid Lundervold, UiB/Helse Bergen.

17:55 «Avslutning og oppsummering», Professor Helge Ræder, Prodekan for Innovasjon, UiB.

 

Kontaktpersoner:
Jens Reigstad, BTO: Jens.Reigstad@bergento.com
Katinka Søvik Bratland, BTO: katinka.bratland@bergento.com

Biomedical Network:
Nettverket bygger en arena der forskere fra klinikk og biomedisinske miljø møter representanter for industri og forsknings-/utviklingsstøtte for å utveksle kunnskap og etablere forskningsprosjekter som kan ha potensial for å utvikle ny diagnostikk eller terapi. Norges Forskningsråd gir støtte til dette i en treårig satsing.

Mer info om Biomedical Network her. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *